Χαρακτική στο plexi Από τον Γιάννη Γουρζή.
Μάθημα 2

View at DailyMotion